11 de set. 2005

TO MENOR

La història ha compost la...

música de...

l'onze de setembre en...

to menor.