20 de febr. 2004

DICCIONARI

La realitat és un diccionari:

supèrbia[s. XII; del ll. superbia, íd.]


f 1 Excessiva estima de si mateix que es manifesta per una ostentació de la pròpia superioritat, amb menyspreu dels altres.


2 Desig immoderat de la pròpia exaltació. Un home carregat de supèrbia i de fam de manar.


su_pèr_bi_a.