28 de març 2005

DOBLE

El doble de 1000 és 2000, però el doble de 2 només és 4. I ja m'entén qui m'ha d'entendre.